ACM onderzoekt mogelijk bunkersectorkartel – Vijf tips bij kartelonderzoeken

kartelonderzoek + bunkersector

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet onderzoek naar de bunkersector, zo laat ze in haar persbericht van 12 juli 2017 weten. Waar moeten ondernemingen die onderworpen worden aan een ACM onderzoek rekening mee houden? In deze blog zetten we vijf tips bij kartelonderzoeken op een rij, waarmee de hinder die bedrijven ondervinden van een kartelonderzoek kan worden beperkt.

Aanleiding voor het ACM onderzoek

De ACM startte haar onderzoek naar een mogelijk bunkersectorkartel nadat zij via het OM informatie van de politie over de bunkersector had verkregen. Bij de ACM bestaat het vermoeden dat er verboden prijsafspraken zijn gemaakt. De komende periode gaat de ACM de feitelijke gedragingen in de bunkersector verder onderzoeken.

Het onderzoek dat de ACM nu is gestart past in een groter plan. ACM heeft de haven- en transportsector al langer in het vizier. De sector staat (hoog) op de Agenda 2016-2017 van de ACM. Recent stuurde de ACM 3.500 ondernemingen in de haven- en transportsector een brief met informatie over de mededingingsregels. ACM heeft ook een Karteltest ontwikkeld waar bedrijven kunnen toetsen of hun gedrag in de ‘gevarenzone’ zit wat betreft een mogelijke overtreding van het kartelverbod. Meer hierover in de blog: ACM lanceert karteltest haven.

Vijf tips bij kartelonderzoeken

ACM laat weten dat zij al meerdere bedrijfsbezoeken heeft afgelegd. Niet uitgesloten is dat er meer bedrijfsbezoeken zullen plaatsvinden. Bovendien kan ACM tijdens haar onderzoek inlichtingen vragen bij ondernemingen en eventueel ook betrokken personen zoals leidinggevenden. Lees hier vijf tips om rekening mee te houden tijdens kartelonderzoeken.

 

Vervolg onderzoek en boetes

ACM laat weten dat haar onderzoek naar de bunkersector niet per definitie betekent dat er sprake is van een overtreding van het kartelverbod in die sector. Het kan nog even duren voordat we weten of er echt iets is gebeurd. Als de ACM tot de conclusie komt dat het kartelverbod is overtreden, zal zij daarvan een rapport opstellen. Ondernemingen die in het rapport worden genoemd, zullen dan eerst gelegenheid krijgen om te reageren op de bezwaren van de ACM. Aansluitend beslist de ACM of er voldoende grond is om boetes op te leggen of het onderzoek te staken. Worden er boetes opgelegd, dan staat daar bezwaar en beroep tegen open.

Over het opleggen van boetes en de hoogte daarvan schreven wij eerder de blog ‘Overtreden mededingingsrecht kan per 1 juli 2016 flink duurder uitpakken’. Niet alleen ondernemingen kunnen worden beboet. ACM kan ook aan individuele medewerkers van een bedrijf een boete opleggen als deze personen als ‘feitelijk leidinggevende’ kunnen worden gezien. Meer daarover in de blog: ‘ACM beboet werknemers wegens het leidinggeven aan kartelafspraken’.

* foto van Ian Simmonds op www.unsplash.com

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED