Amazon neemt definitief afscheid van prijspariteit

prijspariteit en online marktplaatsen

E-commercebedrijf Amazon neemt definitief EU-wijd afscheid van prijspartiteit. Dat heeft het Bundeskartellamt (BKartA), de Duitse mededingingsautoriteit, laten weten in een persbericht van 26 november 2013. Naar aanleiding hiervan beëindigde het BKartA de procedure tegen Amazon.

Oordeel van het BKartA

Prijspariteit

In een zaaksbericht van 9 december 2013 wijst het BKartA erop dat internethandelaren die gebruik wilden maken van de diensten van Amazon een contract met het e-commercebedrijf moesten sluiten. In dit contract stond een zogenaamde prijspariteitsclausule. Op grond hiervan was het de handelaren in wezen verboden om de producten die zij op de online marktplaats van Amazon aanboden elders op het internet tegen een lagere prijs aan te bieden. Het verbod was van toepassing op zowel andere online marktplaatsen, als de eigen webwinkels van de handelaren. De naleving van het verbod werd door Amazon sinds 2012 regelmatig gecontroleerd en afgedwongen. In geval van overtreding dreigde Amazone met maatregelen, zoals intrekking van het recht om producten op haar internetplatform te verkopen.

Na onderzoek stelde het BKartA vast dat Amazon rechtstreeks concurreert met internethandelaren. Dit maakt dat prijspariteit niet is toegestaan. Feitelijk is er sprake van een horizontale prijsafspraak tussen Amazon en de handelaren die op haar online marktplaats actief zijn. Prijsafspraken tussen concurrenten zijn volgens het zaaksbericht niet te rechtvaardigen, ook niet op basis van de onmiskenbare voordelen van een online marktplaats.

De prijspariteitseis heeft volgens het BKartA daarnaast niet alleen een directe invloed op de prijsstelling van onlineverkoop via de eigen webwinkel van een handelaar, maar ook op de markt voor online marktplaatsdiensten. Prijspariteitsclausules vormen daarom voor nieuwe concurrenten een belemmering voor de toegang tot deze markt. Bovendien belemmeren zij de expansie van concurrenten die al op deze markt aanwezig zijn. Dit komt omdat de essentiële parameter van de concurrentie – de tarieven voor de platformdiensten – geneutraliseerd worden door de prijspariteitsclausule. Lagere tarieven kunnen immers niet worden doorgegeven aan de eindklant. Zowel de internethandelaren, als de (potentiële) concurrenten van Amazon kunnen zo hun bereik niet vergroten.

Stopzetten van de procedure

Nadat het BKartA afgelopen februari een procedure tegen Amazon had ingeleid, liet het e-commercebedrijf enkele maanden later weten dat zij niet langer van internethandelaren zou verlangen dat zij hun producten via haar online platform voor de laagste prijs  moeten aanbieden. Deze mededeling was voor het BKartA kennelijk onvoldoende om de procedure te beëindigen. Het BKartA wilde een juridisch bindende schrapping van de prijspariteitsclausule in de contracten met de internethandelaren. Daarnaast verlangde het BKartA dat Amazon de handelaren op ondubbelzinnige wijze zou informeren over de verandering in haar voorwaarden en haar handelwijze om prijspariteit niet langer af te dwingen. Inmiddels heeft Amazon deze voorwaarden vervuld, zodat de procedure kon worden stopgezet.

Commentaar

Europese samenwerking BKartA

Dat Amazon EU-wijd afscheid neemt van prijspariteitsclausules is volgens het BkartA mede te danken aan de goede samenwerking met de Britse mededingingsautoriteit, het Office of Fair Trading (OFT). Ook het OFT heeft het naar Amazon lopende onderzoek inmiddels gesloten.

Prijspariteit in de hotelsector

In de hotelsector komen prijspariteitsclausules eveneens voor. In Duitsland loopt in dit kader een procedure tegen het Duitse boekingsplatform HRS. In die zaak heeft het BKartA tot op heden nog geen besluit genomen.

Daarnaast heeft de Franse mededingingsautoriteit, de Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), zich gemeld in de discussie. Op 13 november 2013 is Expedia namelijk gedagvaard voor de Handelsrechtbank in Parijs. Deze dagvaarding volgde op een advies van de Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) waarin werd geoordeeld dat prijspariteitsclausules onwettig zijn.

In het licht van het voorgaande is het begrijpelijk dat Hotrec, de Europese koepelorganisatie van hotels, restaurants, cafés, in een persbericht van 3 december 2013 boekingssites heeft opgeroepen om definitief af te zien van prijspariteitsclausules. Hier gaan we zeker nog meer van horen.

* foto van van Tumisu via Pixabay

door | 12 december 2013 | Mededinging & Marktregulering

Gerelateerde artikelen

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

De Autoriteit Consument en Markt (AMC) heeft in een besluit van 28 februari 2024 een aannemer beboet wegens prijslenen (ook wel ‘cover pricing’ genoemd). Het besluit is vooral lezenswaardig vanwege de wijze waarop de clementieregeling is toepast. Hoewel de ACM ten...

Lees meer

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED