Commissie beboet producenten van groenteconserven

Boete voor groentenconservenkartel

In een persbericht van 27 september 2019 heeft de Europese Commissie (Commissie) bekend gemaakt dat twee producenten van groenteconserven zijn beboet voor het overtreden van het kartelverbod.

De casus

Het besluit van de Commissie is nog niet gepubliceerd, maar in haar persbericht geeft de Commissie een korte schets van de casus.

Medio 2013 biechtte Bonduelle de overtreding van het kartelverbod op en verzocht de  Commissie om clementie. Naar aanleiding hiervan startte de Commissie een onderzoek. In het kader hiervan stelde de Commissie vast dat Bonduelle, Coroos en Groupe CECAB meer dan 13 jaar hadden deelgenomen aan een kartel voor de levering van bepaalde soorten groenten in blik aan detailhandelaren en/of levensmiddelenbedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER). Het onderzoek tegen Conserve Italia loopt nog.

In de periode van 19 januari 2000 tot 11 juni 2013 voor Bonduelle en tot 1 oktober 2013 voor Coroos en de CECAB-groep, hadden de drie ondernemingen blijkens het persbericht:

prijzen vastgesteld
afspraken gemaakt over marktaandelen en volumequota
klanten en markten toegewezen
hun inschrijvingen op aanbestedingen gecoördineerd (bid rigging)
commercieel gevoelige informatie uitgewisseld

Hiermee beoogden de drie ondernemingen positie op de markt te behouden of te versterken, de verkoopprijzen te handhaven of te verhogen, de onzekerheid over hun toekomstige commerciële gedrag te verminderen en de afzet- en handelsvoorwaarden in hun voordeel te formuleren en te controleren.

De door de Commissie vastgestelde overtreding op het kartelverbod bestond feitelijk uit drie afzonderlijke overeenkomsten:

(i) een overeenkomst die betrekking had op de verkoop van groenten in blik zoals sperziebonen, erwten, erwten en wortelen, en groente macedoine (een schotel van  verschillende groenten die in gelijke delen zijn gesneden) aan detailhandelaren in de EER onder private label
(ii) een overeenkomst betreffende de verkoop van suikermaïs in blik aan detailhandelaren in de EER
(iii) een overeenkomst die zowel betrekking had op de verkoop van eigen merken als op de verkoop van groenteconserven onder huismerken (verkocht onder de merken van de detailhandelaren) aan de detailhandelaren en aan de levensmiddelenindustrie, met name in Frankrijk

Coroos nam alleen deel aan de eerste overeenkomst, terwijl Bonduelle en de CECAB-groep aan alle drie de overeenkomsten deelnamen.

Boete

De drie ondernemingen gaven hun betrokkenheid bij het kartel toe en hebben de kwestie met de Commissie geschikt. Bonduelle verkreeg boete-immuniteit, omdat zij het kartel had opgebiecht en clementie had gevraagd. Aldus ontsnapte Bonduelle aan een boete van ± 250 miljoen EUR. Coroos en de CECAB-groep hadden de Commissie geholpen om het bestaan van het kartel waarbij zij betrokken waren, aan te tonen. In ruil hiervoor werd hun boete verminderd.

Onderneming Korting onder de Clementie mededeling Korting onder de Schikkingsmededeling Boete in EUR
Bonduelle 100% 10%                 0,–
Coroos 15% 10% 13.647.000,–
CECAB-groep 30% 10% 18.000.000,–
Totaal 31.647.000,–

Een van de twee beboete ondernemingen beriep zich tot slot op haar onvermogen om de boete te betalen. Dit verzoek werd door de Commissie gehonoreerd. De Commissie kende de betreffende onderneming een vermindering van de boete toe.

Commentaar

Ernstige overtreding van het kartelverbod

Volgens het persbericht hebben Bonduelle, Coroos en CECAB-groep zich bezondigd aan onder andere prijsafspraken, marktverdelingsafspraken, bid rigging en de informatie-uitwisseling. In het algemeen zijn dat serieuze overtredingen van het kartelverbod. Dit blijkt bijvoorbeeld uit twee bananenzaken. In die zaken, die worden beschreven in de blogs: Bilaterale uitwisseling van referentieprijzen is in strijd met het kartelverbod en Hof Europese Unie bevestigt arrest Gerecht in het Zuid-Europese bananenkartel werden leveranciers en distributeurs van bananen door de Commissie beboet voor het maken van prijsafspraken en het uitwisselen van prijsinformatie. Verder kan nog gewezen worden op de blog: BKartA beboet verpakkers van aardappelen en uien.

Champignonkartel

Het is niet de eerste keer dat Bonduelle bij een kartel betrokken was. Voor deelname aan het champignonkartel kreeg Bonduelle bij een besluit van 25 juni 2014 een boete van EUR 30.204.000,– opgelegd. Niet uitgesloten kan worden dat Bonduelle naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie met betrekking tot het champignonkartel intern onderzoek heeft gedaan en daarbij heeft geconstateerd dat zij eveneens betrokken was bij een kartel op het gebied van groenteconserven. In voorkomend geval laat de onderhavige zaak zien, dat onderzoek naar een specifiek kartel, andere kartels aan het licht kan brengen. Ondernemingen doen er goed aan zich dit te realiseren.

Schadevergoeding

Door het kartel op te biechten, ontsnapte Bonduelle aan een forse boete. Maar hiermee is de zaak niet af. Afnemers en eindgebruikers die door het kartel zijn benadeeld, kunnen hun schade immers op de kartellisten verhalen. Ondanks de verkregen clementie ontkomt Bonduelle hier evenmin niet aan. Zie over de vergoeding van kartelschade de blog: Schade als gevolg van kartels wordt makkelijker vergoed.

* foto van victorsteep via pixabay.com

door | 08 oktober 2019 | Mededinging & Marktregulering

Gerelateerde artikelen

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

De Autoriteit Consument en Markt (AMC) heeft in een besluit van 28 februari 2024 een aannemer beboet wegens prijslenen (ook wel ‘cover pricing’ genoemd). Het besluit is vooral lezenswaardig vanwege de wijze waarop de clementieregeling is toepast. Hoewel de ACM ten...

Lees meer

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED