Commissie verdenkt Conserve Italia van deelname aan groenteconservenkartel

conserve italia en het groenteconservenkartel

De Europese Commissie (Commissie) heeft in een persbericht van 5 oktober 2020 laten weten dat zij Conserve Italia verdenkt van deelname aan een kartel op het gebied groenteconserven. In dit kader heeft zij haar punten van bezwaar (statement of objections) naar Conserve Italia gestuurd.

De casus

De punt van bezwaar zijn niet gepubliceerd. Dus we moeten het doen met het persbericht. Uit dit persbericht volgt dat de onderhavige zaak samenhangt met het schikkingsbesluit dat de Commissie in september 2019 ten aanzien van Bonduelle, Coroos en Groupe CECAB vaststelde. Dit besluit wordt besproken in de blog: Commissie beboet producenten van groenteconserven.

Die zaak begon met een clementieverzoek van Bonduelle. Dit vormde voor de Commissie aanleiding om een vooronderzoek te starten. Op basis daarvan kwam de Commissie tot de conclusie dat Bonduelle, Coroos en Groupe CECAB meer dan 13 jaar hadden deelgenomen aan een kartel voor de levering van bepaalde soorten groenten in blik aan detailhandelaren en/of levensmiddelenbedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER). Deze drie ondernemingen troffen vervolgens met de Commissie een schikking. Coroos en Groupe CECAB accepteerden een boete van in totaal 31 miljoen euro. Bonduelle ging vrijuit, omdat zij het kartel had opgebiecht.

Kennelijk bleek de Commissie uit het hiervoor genoemde onderzoek dat Conserve Italia, een Italiaanse landbouwcoöperatie die onder meer groenten in blik produceert, bij hetzelfde kartel betrokken was. Aangezien Conserve Italia geen schikking trof met de Commissie, zette de Commissie het vooronderzoek tegen deze onderneming voort. Dit vooronderzoek is nu dus afgerond. Op basis van de onderzoeksresultaten verdenkt de Commissie Conserve Italia ervan samen met andere marktdeelnemers (zeer waarschijnlijk Bonduelle, Coroos en Groupe CECAB) met betrekking tot de levering van bepaalde soorten ingeblikte groenten (onder eigen merk of onder huismerk) aan detailhandelaren en/of foodservicebedrijven:

(i) verkoopprijzen te hebben vastgesteld
(ii) markten te hebben verdeeld
(iii) klanten toe hebben toegewezen

Commentaar

Punten van bezwaar

Het toezenden van de punten van bezwaar is een formele stap in het onderzoek van de Commissie naar vermoedelijke schendingen van het Europese kartelverbod. De Commissie stelt de betrokken partijen hiermee schriftelijk in kennis van de tegen hen bestaande bezwaren. De partijen kunnen vervolgens de documenten in het onderzoeksdossier van de Commissie inzien, een schriftelijke zienswijze indienen en verzoeken om een mondelinge hoorzitting, teneinde hun opmerkingen over de zaak voor te leggen aan vertegenwoordigers van de Commissie.

Met de toezending loopt de Commissie overigens niet vooruit op de uitkomst van een onderzoek. Het eindoordeel kan nog altijd luiden dat er van een overtreding van het kartelverbod geen sprake was.

Ernstige overtreding

Indien het voorlopige standpunt van de Commissie wordt bevestigd, heeft Conserve Italia zich schuldig gemaakt aan een ernstige overtreding van het kartelverbod. Zowel prijsafspraken, als markt- en klantverdelingsafspraken tussen concurrenten vormen doorgaans een niet-acceptabele inbreuk op het kartelverbod. Dit blijkt onder andere uit twee bananenzaken. In die zaken, die worden beschreven in de blogs: Bilaterale uitwisseling van referentieprijzen is in strijd met het kartelverbod en Hof Europese Unie bevestigt arrest Gerecht in het Zuid-Europese bananenkartel werden leveranciers en distributeurs van bananen door de Commissie beboet voor het maken van prijsafspraken en het uitwisselen van prijsinformatie. Verder kan nog gewezen worden op de blog: BKartA beboet verpakkers van aardappelen en uien. De betrokken verpakkers werden in deze Duitse zaak voor een vergelijkbare overtreding beboet.

Overtreding van het kartelverbod kan voor Conserve Italie duur uitpakken. Indien bewezen, kan de Commissie namelijk een boete opleggen van maximaal 10% van de wereldwijze jaaromzet. Daarnaast kunnen gedupeerde afnemers in voorkomend geval de geleden schade op Conserve Italia proberen te verhalen. Zie over de vergoeding van kartelschade in Nederland de blog: Schade als gevolg van kartels wordt makkelijker vergoed.

* foto van RitaE op www.pixabay.com

door | 09 oktober 2020 | Mededinging & Marktregulering

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED