De verbindendverklaring van landbouwvoorschriften: het heeft nogal wat voeten in de aarde

verbindendverklaring landbouwvoorschriften

In de blog Het zuivelplan 2016 en de mededinging: een lastige combinatie wordt het plan van staatssecretaris Van Dam beschreven om de zuivelsector zelf de reductie van de reductie van de veestapel te laten regelen. Deze reductie is nodig om de fosfaatproductie omlaag te brengen. Dat is weer vereist om de zogenaamde ‘derogatie’ te behouden. Een in het oog springend onderdeel van het plan was om de voorschriften van de zuivelsector algemeen verbindend te verklaren voor ongebonden landbouwers.

De algemeenverbindendverklaring

De door staatssecretaris Van Dam voorgestelde verbindendverklaring van de regels omtrent de reductie van de veestapel ging niet door. Toch was het plan aanleiding dit voor Nederland nieuwe fenomeen nader te onderzoeken. Tot 2014 hoefden we er niets mee. We hadden immers product- en bedrijfschappen die regelgevende bevoegdheid hadden en marktdeelnemers bovendien konden verplichten een financiële bijdrage te betalen. Na de opheffing van de product- en bedrijfschappen werd alles anders.

Het onderzoek heeft geleid tot het in het Tijdschrift voor agrarisch recht gepubliceerde artikel ‘De verbindendverklaring van landbouwvoorschriften: het heeft nogal wat voeten in de aarde’. In dit artikel, dat hier is na te lezen, wordt beschreven onder welke voorwaarden landbouwvoorschriften verbindend verklaard kunnen worden. Er wordt onder andere ingegaan op de mededingingsregels. Ook wordt aandacht besteed aan de praktijk in Frankrijk en Spanje. Landen die al vele jaren ervaring hebben met de algemeenverbindendverklaring van landbouwvoorschriften. Frankrijk stond zelfs aan de bakermat ervan. Tot slot wordt bekeken hoe we in Nederland sedert 2014 met de algemeenverbindendverklaring zijn omgegaan.

Gerelateerde artikelen

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

De Autoriteit Consument en Markt (AMC) heeft in een besluit van 28 februari 2024 een aannemer beboet wegens prijslenen (ook wel ‘cover pricing’ genoemd). Het besluit is vooral lezenswaardig vanwege de wijze waarop de clementieregeling is toepast. Hoewel de ACM ten...

Lees meer

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED