Europees recht

Europees recht is kort gezegd het recht van de Europese Unie en daarmee is het dus heel breed. Veel ondernemingen beseffen niet dat ook zij in de dagelijkse praktijk te maken hebben met Europees recht.

Europees recht kan rechtstreeks van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld met de Europese structuurfondsen. Veel ondernemingen ontvangen via deze fondsen subsidies, zoals EFRO subsidies. Ook zijn Europese regels soms omgezet in nationale regels, zoals de regels over oneerlijke handelspraktijken.

Noot bij het Interfel arrest

Noot bij het Interfel arrest

In de blog Bovenwettelijke landbouwvoorschriften kunnen algemeen verbindend worden verklaard is het Interfel arrest van 29 juni 2023 van het EU Hof van Justitie van het EU Hof van Justitie (Hof) reeds beschreven en kort van commentaar voorzien. Het commentaar is nu...

Lees meer