Europees recht

Europees recht is kort gezegd het recht van de Europese Unie en daarmee is het dus heel breed. Veel ondernemingen beseffen niet dat ook zij in de dagelijkse praktijk te maken hebben met Europees recht.

Europees recht kan rechtstreeks van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld met de Europese structuurfondsen. Veel ondernemingen ontvangen via deze fondsen subsidies, zoals EFRO subsidies. Ook zijn Europese regels soms omgezet in nationale regels, zoals de regels over oneerlijke handelspraktijken.

Het Hof geeft weer uitleg over de randvoorwaardenkorting

Het Hof geeft weer uitleg over de randvoorwaardenkorting

De door een landbouwer ontvangen of te ontvangen Europese inkomenssteun wordt gekort, indien de betreffende landbouwer een of meer van de zogenaamde randvoorwaarden niet heeft nageleefd. In een arrest van 27 januari 2021 heeft het EU Hof van Justitie (Hof) andermaal...

Lees meer
Het einde van een kartelinbreuk in aanbestedingszaken

Het einde van een kartelinbreuk in aanbestedingszaken

De deelname aan een voortdurende kartelinbreuk in het kader van een aanbestedingsprocedure eindigt op het moment dat de wezenlijke kenmerken van de opdracht definitief zijn vastgesteld. Dit volgt uit een arrest van 14 januari 2021 van het Hof van Justitie van de EU...

Lees meer