Europees recht

Europees recht is kort gezegd het recht van de Europese Unie en daarmee is het dus heel breed. Veel ondernemingen beseffen niet dat ook zij in de dagelijkse praktijk te maken hebben met Europees recht.

Europees recht kan rechtstreeks van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld met de Europese structuurfondsen. Veel ondernemingen ontvangen via deze fondsen subsidies, zoals EFRO subsidies. Ook zijn Europese regels soms omgezet in nationale regels, zoals de regels over oneerlijke handelspraktijken.

Hof: TenderNed is geen onderneming

Hof: TenderNed is geen onderneming

In een arrest van 7 november 2019 heeft het Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat TenderNed geen op zichzelf staande economische activiteiten verricht. De financiering van TenderNed door de Nederlandse overheid is bijgevolg niet onderworpen aan de staatssteunregels....

Lees meer