Handige links

Deze website biedt toegang tot het recht van de EU. Er kan worden gezocht op nummer, maar ook in het Publicatieblad van de EU. Verder is de site handig om de parlementaire geschiedenis van het recht van de EU te raadplegen.

Deze website biedt toegang tot de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Handig is ook het overzicht van rechtsgeleerde noten uit heel Europa.

Deze website bevat korte samenvattingen van de bij het EU-Hof van Justitie aanhangige prejudiciële zaken, inclusief de verwijzingsuitspraak en tegen Nederland ingestelde directe beroepen.

Deze website biedt toegang tot de activiteiten van het Europees Parlement, zoals de vragen die parlementsleden stellen en de wetgeving.

Deze website biedt toegang tot de activiteiten van de Europese Raad, zoals het ontwikkelen van beleid en wetgeving.

Deze website zet op hoofdlijnen uiteen wat de Europese Commissie doet. De websites van de afzonderlijke directoraten-generaal bieden meer inhoudelijke informatie.

Deze website biedt toegang tot de relevante regelgeving en alle openbare besluiten van het directoraat-generaal (DG) dat de Europese mededingings- en staatssteunregels handhaaft.

In deze wekelijkse nieuwsbrief publiceert het directoraat-generaal (DG) Mededinging alle nieuwe besluiten en wetgeving.

Deze website verschaft gedetailleerde informatie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de plattelandsontwikkeling.

Deze online databank geeft de officiële vertaling van Europese begrippen.

Deze website biedt toegang tot alle besluiten en nieuwsberichten van de ACM.

Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties.