Mededinging in de landbouw 2007-2017 – Verslag van het 29e CEDR congres

mededinging in de landbouw

Van 20 tot en met 23 september 2017 vond in Lille (Frankrijk) het 29e CEDR congres plaats. Een van de drie thema’s was mededinging in de landbouw. Voorafgaand aan het congres was de was de leden van de CEDR, de nationale verenigingen voor agrarisch recht, gevraagd puntsgewijs uiteen te zetten hoe in hun land de mededingingsregels in de landbouw in de periode 2007-2017 zijn toegepast.

Uitwisselen van nationale rapporten

Verenigingen voor agrarisch recht uit elf verschillende EU-lidstaten hebben een nationaal rapport ingeleverd, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Agrarisch Recht. Het Nederlandse rapport is hier na te lezen. Tijdens het congres zijn de nationale rapporten toegelicht en konden de deelnemers vragen stellen. De belangrijkste gemeenschappelijke conclusie was dat de mededingingsregels voor de landbouwsector voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de toepassingspraktijk van lidstaat tot lidstaat kan verschillen. Dit vormt een serieuze belemmering voor de concurrentie.

De Franse witlofzaak

Verder was er, welhaast vanzelfsprekend, bijzondere belangstelling voor de Franse witlofzaak. Meer hierover in de blog: Mededinging in de landbouw: de conclusie van de A-G in de Franse witlofzaak. In deze zaak staat de principiële vraag centraal of het kartelverbod eraan in de weg staat dat erkende producentenorganisaties overeenkomstig Vo 1308/2013 de productie van hun leden plannen, het aanbod bundelen en de producten van de leden verkopen. In de literatuur wordt over deze vraag al jaren verschillend gedacht. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt niet voor het einde van het jaar verwacht. Voor de dagelijkse praktijk is het te hopen dat de rechters klare wijn schenken. Maar helaas kan niet worden uitgesloten dat de vraag wordt omzeild. De aan het Hof van Justitie voorgelegde vraag biedt daarvoor jammer genoeg de mogelijkheid.

Aanbevelingen

Op basis van zowel de nationale rapporten als de tijdens het congres gevoerde discussies, is een syntheseverslag opgesteld en zijn er aanbevelingen geformuleerd. Het syntheseverslag en de aanbevelingen zijn nog niet gepubliceerd. De aanbevelingen zijn overigens bedoeld voor de Europese wetgever. Brussel is immers begonnen met het opstellen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2020-2027. De Europese Commissie is in dit kader op 2 februari 2017 o.a. een consultatie gestart die inmiddels is gesloten. Over het toekomstig GLB gaan we de komende tijd dus zeker nog wel meer horen.

door | 28 september 2017 | GMO, Mededinging & Marktregulering

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED