Mededinging

Als ondernemingen met elkaar concurreren, prikkelen ze elkaar continu om steeds de beste producten en diensten tegen concurrerende prijzen op de markt te brengen. Het mededingingsrecht moet ervoor zorgen dat deze marktwerking niet wordt verstoord door concurrentiebeperkend gedrag van een of meer ondernemingen.

De concurrentievoorwaarden kunnen worden verstoord doordat twee of meer ondernemingen met elkaar afspreken om niet met elkaar te concurreren, of doordat een dominante onderneming misbruik maakt van haar positie. Ook als concurrerende ondernemingen samengaan, verdwijnt er in feite concurrentie.

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

De Autoriteit Consument en Markt (AMC) heeft in een besluit van 28 februari 2024 een aannemer beboet wegens prijslenen (ook wel ‘cover pricing’ genoemd). Het besluit is vooral lezenswaardig vanwege de wijze waarop de clementieregeling is toepast. Hoewel de ACM ten...

Lees meer
ACM beboet deelnemers aan het wortelkartel

ACM beboet deelnemers aan het wortelkartel

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in een besluit van 7 december 2023 aan vier verwerkers van wortelen boetes van in totaal ruim 2,5 miljoen euro opgelegd voor het verdelen van de markt voor waspeen en Parijse wortelen. Dergelijke afspraken vormen volgens de...

Lees meer
Noot bij het Interfel arrest

Noot bij het Interfel arrest

In de blog Bovenwettelijke landbouwvoorschriften kunnen algemeen verbindend worden verklaard is het Interfel arrest van 29 juni 2023 van het EU Hof van Justitie van het EU Hof van Justitie (Hof) reeds beschreven en kort van commentaar voorzien. Het commentaar is nu...

Lees meer