Mededinging

Als ondernemingen met elkaar concurreren, prikkelen ze elkaar continu om steeds de beste producten en diensten tegen concurrerende prijzen op de markt te brengen. Het mededingingsrecht moet ervoor zorgen dat deze marktwerking niet wordt verstoord door concurrentiebeperkend gedrag van een of meer ondernemingen.

De concurrentievoorwaarden kunnen worden verstoord doordat twee of meer ondernemingen met elkaar afspreken om niet met elkaar te concurreren, of doordat een dominante onderneming misbruik maakt van haar positie. Ook als concurrerende ondernemingen samengaan, verdwijnt er in feite concurrentie.

Verticale prijsbinding kan een doelbeperking zijn

Verticale prijsbinding kan een doelbeperking zijn

In een arrest van 29 juni 2023 heeft het EU Hof van Justitie (Hof) uitgelegd dat verticale prijsbinding (ook wel aangeduid als ‘resale price maintenance’ of RPM) een doelbeperking kan zijn. De casus Super Bock Bebidas SA (Super Bock), een in Portugal gevestigde...

Lees meer