Noot bij het Tartu Agro arrest

Marktconformiteit van pachtprijzen

In de blog Staatssteun in de landbouw: wanneer is een pachtprijs marktconform? is het Tartu Agro arrest van 13 juli 2022 van het Gerecht van de EU Hof (Gerecht) reeds beschreven en kort van commentaar voorzien. Het commentaar is nu verder uitgewerkt in een noot die gepubliceerd is in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.

Het Tartu Agro arrest

Kort samengevat gaat het Tartu Agro arrest over de vraag wanneer de overheid voor landbouwgrond een marktconforme pachtprijs vraagt. In voorkomend geval wordt de landbouwer niet bevoordeeld en is er van staatssteun geen sprake.

In het arrest legt het Gerecht uit dat:

achteraf vastgestelde deskundigenverslagen kunnen worden gebruikt om de marktconformiteit van een transactie vast te stellen
er mag ook rekening worden gehouden met door een nationaal bureau voor de statistiek gerapporteerde gemiddelde pachtprijzen
het feit dat de pachtprijs in bandbreedten (de benchmark) is uitgedrukt, betekent noodzakelijkerwijs dat een pachtprijs die overeenkomt met de minimumbedragen van die bandbreedten, een prijs is die eveneens in overeenstemming is met de marktprijs: slechts in geval van bijzondere redenen kan van dit uitgangspunt worden afgeweken

Ondanks de agrarische context, zijn de vingerwijzingen van het Gerecht ook buiten de landbouw relevant.  

* foto van realworkhard via pixabay.com

door | 14 maart 2023 | Staatssteun

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED