OFT accepteert toezegging IHG en boekingssites

Kortingsverbod en online boeken van hotelkamers

Het Office of Fair Trading (OFT), de Britse mededingingsautoriteit, heeft in een besluit van 31 januari 2014 de toezegging van hotelketen Intercontinental Hotel Group (IHG) en de boekingssites Booking.com en Expedia geaccepteerd om gedeeltelijk een einde te maken aan het verbod om korting te geven op hotelkamers.

De casus

Kortingsverbod

De boekingssites Expedia en Booking.com waren met de hotelketen Intercontinental Hotels Group (IHG) overeengekomen dat zij de kamers in het Intercontinental Park Lane Hotel in Londen zouden aanbieden voor de door het hotel vastgestelde dagprijzen. Op grond van de afspraak was het Expedia en Booking.com niet toegestaan om de kamers met korting aan te bieden. Door de afspraak werden boekingssites er bijvoorbeeld van weerhouden om een deel van hun marge of commissie in te zetten teneinde zo deze korting te kunnen financieren.

Mededingingsbezwaren volgens het OFT

In september 2010 begon het OFT een onderzoek naar het kortingsverbod. In het kader vn dit onderzoek stelde het OFT vast dat het gebruikelijk is dat boekingssites en hotels een kortingsverbod afspreken. Het OFT gaf drie redenen waarom deze afspraken de mededinging kunnen beperken:

(i)het kortingsverbod beperkt prijsconcurrentie: boekingssites kunnen immers zowel onderling, als met het hotel niet meer op prijs concurreren
(ii)het kortingsverbod maakt toetreding tot de markt moeilijker: nieuwe aanbieders zijn namelijk niet in staat om door middel van kortingen marktaandeel te veroveren
(iii)de geconstateerde mededingingsbeperkingen worden waarschijnlijk nog verergerd doordat andere boekingssites en hotels vergelijkbare kortingsverboden hanteren

Onderzoek OFT

Op 31 juli 2012 deelde het OFT IHG en de boekingssites de punten van bezwaar mee. Naar aanleiding hiervan stelden deze partijen het OFT toezeggingen voor aan om tegemoet te komen aan de bezwaren van het OFT. In verband hiermee startte het OFT op 9 augustus 2013 een consultatie om na te gaan “whether these commitments offer an immediate and effective means of injecting some meaningful price competition into the online offering of room only hotel accommodation bookings where, in our [OFT] provisional view, none may exist”.

De toezeggingen

De boekingssites en IHG hebben het OFT toegezegd dat zij met de deelnemende hotels zullen afspreken dat zowel de boekingssites, als de hotels korting mogen geven aan klanten respectievelijk gasten die behoren tot een besloten groep. Klanten van de boekingssites en gasten van de hotels kunnen lid worden van de besloten groep als zij na datum inwerkingtreding van de toezegging éénmaal een boeking hebben geplaatst. De korting die boekingssites kunnen geven mag niet hoger zijn dan de provisie die de boekingssites van de hotels ontvangen. Hotels kunnen onbeperkt korting geven. De toezeggingen zijn niet beperkt tot kortingen op de kamerprijzen. Vouchers, beloningen of geld-terug zijn ook toegestaan.

De korting die gegeven wordt mag niet buiten de besloten groep worden gecommuniceerd. Dit laat onverlet dat reclame mag worden gemaakt voor het feit dat leden van de besloten groep in aanmerking kunnen komen voor korting. Hotels zullen door de boekingssites niet worden verplicht de korting die zij geven aan de gasten die behoren tot de besloten groep van het betreffende hotel door te geven aan de boekingssites. Binnen de besloten groep geldt er met andere woorden géén prijspariteit. De toezegging is gericht tot alle inwoners die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) wonen en die een hotel willen boeken in Groot Brittannië. 

Commentaar

Prijspariteit

Het OFT heeft zich uitdrukkelijk niet uitgelaten over de vraag of prijspariteit is toegestaan. In het toezeggingsbesluit wordt daarmee in het midden gelaten of het mededingingsrecht in de weg staat aan prijspariteitsclausules. De consequenties is in ieder geval dat de boekingssites buiten de besloten groep van de hotels, prijspariteit zullen blijven verlangen.

Het is opmerkelijk dat het OFT uitsluitend onderzoek heeft gedaan naar het kortingsverbod en niet heeft gekeken of prijspariteitsclausules toelaatbaar zijn. In december vorig jaar is het Bundeskartellamt (BKartA), de Duitse mededingingsautoriteit, tot de conclusie gekomen dat prijspariteitsclausules in strijd zijn met het mededingingsrecht. En dat terwijl het BKartA en het OFT zeggen nauw in de kwestie te hebben samengewerkt.

Mededingingsbezwaren

Het is de vraag of de toezeggingen van IHG en de boekingssites de mededingingsbezwaren daadwerkelijk wegnemen. Een boekingssite die tot de markt wil toetreden kan eventuele efficiency voordelen (de lagere prijs van een hotelkamer) niet meteen doorgeven aan haar klanten. Om tot een besloten groep te behoren, moet een klant immers eerst één keer een boeking bij de boekingssite hebben gedaan. Volgens het OFT is dit niet onoverkomelijk. De nieuwe boekingssite moet maar reclame maken voor het feit dat de leden van haar besloten groep in aanmerking kunnen komen voor aantrekkelijke kortingen, met dien verstande dat de precieze korting enkel aan de leden van de besloten groep bekend mag worden gemaakt. En wat te denken van de kleine hotelketens en onafhankelijke hotels? Lid worden van de besloten groep van een dergelijke keten of hotel is slechtst interessant voor gasten die denken terug te komen. Het OFT onderkent dit weliswaar, maar stelt simpelweg dat het effect van hotel tot hotel kan verschillen.

* foto van Estelle Heitz via Pixabay, de afbeelding is van mijn hand en door mij toegevoegd

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED