Over Eric

OVER ERIC

Zoek je naar informatie en advies over mededingingsrecht, staatssteun en Europees recht, dan komt mijn naam al snel naar boven. Daar ben ik trots op, want deze rechtsgebieden boeien mij niet alleen mateloos… ik wil ondernemers en organisaties ook graag persoonlijk wegwijs maken in de soms wel heel complexe regels. Vandaar ook deze site, waar je al heel veel informatie en actuele blogs kunt vinden.

UITDAGENDE RECHTSGEBIEDEN

Ik ben sinds 1992 actief als advocaat. Als advocaat richt ik mij al jaren op het mededingingsrecht, het staatssteunrecht, het marktordeningsrecht en het Europees recht. Voor het grote publiek zijn dit vaak ondoorgrondelijke rechtsgebieden. Dit komt ook door de vele open normen die in de praktijk ingevuld moeten worden. De rechtsregels zijn complex en nog lang niet uitgekristalliseerd. Verder zijn er met grote regelmaat nieuwe ontwikkelingen afkomstig vanuit de wetgever, maar ook vanuit rechters en toezichthouders. Wat het geheel extra ingewikkeld maakt, is dat de rechtsregels kunnen conflicteren. Als specialist vind ik het dus een mooie uitdaging om alles helder en inzichtelijk te maken.

PERSOONLIJK EN HELDER KENNIS DELEN

Ik ben dagelijks op allerlei manieren bezig met mededingingsrecht, staatssteunrecht, marktordeningsrecht en Europees recht. Ik sta cliënten bij, help collega’s en ik volg de voor mij relevante actualiteiten op de voet. Mijn kennis wil ik heel graag actief en toegankelijk delen met iedereen die ook in mijn rechtsgebieden geïnteresseerd is.

Op de spreekwoordelijke omgevallen boekenkast zit niemand te wachten. Meestal willen cliënten, collega’s en andere geïnteresseerden eigenlijk alleen maar weten of ze op de goede weg zitten. In plaats van lappen tekst gebruik ik daarom heel vaak mijn blogs als een innovatieve manier om zo bondig als mogelijk antwoord te geven op vragen die spelen.

PUBLICATIES & PROMOTIEONDERZOEK

Ik publiceer regelmatig in de vakbladen over allerlei onderwerpen binnen het mededingingsrecht, staatssteunrecht, marktordeningsrecht en Europees recht. Daarnaast verzorg ik – met veel enthousiasme – lezingen en cursussen over mijn rechtsgebieden.

In mijn publicaties probeer ik de regels en de relevante ontwikkelingen op mijn vakgebied inzichtelijk te maken. Mijn ervaring is dat de ‘ondoorgrondelijke’ rechtsregels juist door voorbeelden gaan leven.

Verder verricht ik als buitenpromovendus onderzoek naar de rol van producentenorganisaties in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dus daar kan en wil ik ook nog heel veel over vertellen.

Als ik het over mijn rechtsgebieden mag hebben, borrelt en bruist het aan alle kanten. Dus heb je een vraag of verzoek – neem vooral contact met me op. Ik help je heel graag verder.