Staatssteun

Staatssteunregels moeten ervoor zorgen dat alle ondernemingen binnen de Europese Unie op gelijke voet met elkaar kunnen concurreren. Ze zijn er om tegen te gaan dat lidstaten de eigen ondernemingen bevoordelen.

De exibitieplicht van artikel 843a Rv en staatssteun

De exibitieplicht van artikel 843a Rv en staatssteun

De rechtbank Rotterdam (Rechtbank) heeft in een vonnis van 7 december 2022 in een geschil over beweerdelijk onrechtmatige staatssteun een vordering tot het verstrekken van kopieën van diverse documenten afgewezen. Deze uitspraak vormt de aanleiding om de in artikel...

Lees meer