Staatssteun

Staatssteunregels moeten ervoor zorgen dat alle ondernemingen binnen de Europese Unie op gelijke voet met elkaar kunnen concurreren. Ze zijn er om tegen te gaan dat lidstaten de eigen ondernemingen bevoordelen.

De exibitieplicht van artikel 843a Rv en staatssteun

De exibitieplicht van artikel 843a Rv en staatssteun

De rechtbank Rotterdam (Rechtbank) heeft in een vonnis van 7 december 2022 in een geschil over beweerdelijk onrechtmatige staatssteun een vordering tot het verstrekken van kopieën van diverse documenten afgewezen. Deze uitspraak vormt de aanleiding om de in artikel...

Lees meer
The disclosure obligation of article 843a Rv and state aid

The disclosure obligation of article 843a Rv and state aid

In a judgment of 7 December 2022 (in Dutch only), the Rotterdam District Court (District Court) rejected a claim to provide copies of various documents in a dispute concerning allegedly unlawful state aid. This ruling provides the reason to describe the disclosure...

Lees meer
Noot bij het Tartu Agro arrest

Noot bij het Tartu Agro arrest

In de blog Staatssteun in de landbouw: wanneer is een pachtprijs marktconform? is het Tartu Agro arrest van 13 juli 2022 van het Gerecht van de EU Hof (Gerecht) reeds beschreven en kort van commentaar voorzien. Het commentaar is nu verder uitgewerkt in een noot die...

Lees meer