Staatssteun

Staatssteunregels moeten ervoor zorgen dat alle ondernemingen binnen de Europese Unie op gelijke voet met elkaar kunnen concurreren. Ze zijn er om tegen te gaan dat lidstaten de eigen ondernemingen bevoordelen.

Levert schadevergoeding wegens onteigening staatssteun op?

Levert schadevergoeding wegens onteigening staatssteun op?

Het Gerecht van de Europese Unie (Gerecht) heeft in een arrest van 1 juli 2010 bevestigd dat schadevergoeding wegens onteigening van activa “doorgaans niet als staatssteun wordt aangemerkt”. Ook kan worden geconcludeerd dat een preferent elektriciteitstarief voor een...

Lees meer
Kwijtschelding leningen Bataviawerf geen staatssteun

Kwijtschelding leningen Bataviawerf geen staatssteun

In een besluit van 28 november 2007 is de Europese Commissie (Commissie) tot de conclusie gekomen dat het kwijtschelden van leningen die de provincie Flevoland (Provincie) en de gemeente Lelystad (Gemeente) aan de Bataviawerf hadden verstrekt, geen staatssteun vormt....

Lees meer