Staatsteun & Sport: wat zijn de spelregels?

In het verleden werd wel eens verkondigd dat de Europese staatssteunregels niet van toepassing zijn in de sportsector. Ten onrechte. De afgelopen jaren heeft vooral de Europese Commissie (Commissie) duidelijk laten zien dat ook de sportsector rekening moet houden met de staatssteun. Reden om de regels een keer op een rijtje te zetten.

Actualiteit

Al sinds jaar en dag wordt de sportsector door de overheid gesteund. Deze steun kan allerlei vormen aannemen zoals onder andere het tegen een niet-marktconforme vergoeding verstrekken van leningen, sponsoring, het huren respectievelijk verhuren van sportaccommodatie of het financieren van de bouw van dergelijke infrastructuur. Echter ook in de sportsector moet overheidssteun aan de Europese staatssteunregels worden getoetst. Tot voor kort leek de Commissie terughoudend om de staatssteunregels in de sportsector toe te passen. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Vooral de Europese ombudsman heeft er voor gezorgd dat staatssteun en sport prominent op de agenda van de Commissie is komen te staan.

Brochure

In de brochure Staatsteun & Sport – wat zijn de spelregels? ga ik samen met Marie Løvbjerg van het Deense advocatenkantoor Horten in op de actualiteiten rond staatssteun in de sportsector. Aan de hand van veel Europese praktijkvoorbeelden leggen wij de basisregels uit. Wanneer kwalificeert overheidssteun ten behoeve van sport bijvoorbeeld als staatssteun? Daarnaast behandelen wij specifieke thema’s zoals steun ten behoeve van sportaccommodaties, professionele sportclubs, sportwedstrijden en breedtesport. Tot slot bevat de brochure links naar door diverse Europese collega advocaten geschreven blogs over het thema staatssteun en sport. Mijn blog gaat over voetbal: Staatssteun en de staat als particuliere crediteur: de zaak Vitesse. Voor de Engelse versie van deze blog klik hier.

Antitrust Alliance

De brochure, die op dit moment beschikbaar is in het Nederlands, Engels en het Deens, wordt uitgegeven door de Antitrust Alliance. DVAN advocaten is het Nederlandse lid van dit netwerk van Europese advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in het mededingingsrecht en staatssteunrecht.

door | 15 december 2019 | Staatssteun

Gerelateerde artikelen

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED