Goedgekeurde steun kan nieuwe steun worden

Goedgekeurde steun kan nieuwe steun worden

In een arrest van 25 oktober 2017 heeft het Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat goedgekeurde steun nieuwe steun kan worden indien de lidstaat de voorwaarden voor verenigbaarverklaring niet naleeft. Het Hof kwam tot dit oordeel in de Italiaanse superheffingszaak. De...