CBb past GMO-regels strikt toe

CBb past GMO-regels strikt toe

In een eerst onlangs gepubliceerde uitspraak van 30 september 2016 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat de minister van Economische Zaken (de Minister) terecht GMO-subsidie vermeerderd met een boete van Batavia heeft teruggevorderd....