CBb: erkenning FresQ terecht ingetrokken

CBb: erkenning FresQ terecht ingetrokken

In een uitspraak van 25 april 2017 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat het Productschap Tuinbouw (PT) de erkenning van FresQ terecht met ingang van 1 januari 2010 heeft ingetrokken. De casus FresQ was een GMO erkende...
Rechtbank Den Haag wijst faillissementsaanvraag FresQ af

Rechtbank Den Haag wijst faillissementsaanvraag FresQ af

De Minister van Economische Zaken (Minister) had de Rechtbank Den Haag verzocht Telerscoöperatie FresQ (FresQ) failliet te verklaren. In een beschikking van 15 november 2016 heeft de Rechtbank dit verzoek afgewezen. De casus FresQ is een producentenorganisatie van...
Beroep telers in FresQ-zaak niet inhoudelijk behandeld

Beroep telers in FresQ-zaak niet inhoudelijk behandeld

In een uitspraak van 13 oktober 2016 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) een lid en een oud-bestuurder van Telerscoöperatie FresQ U.A. (FresQ) niet ontvankelijk verklaard in hun beroep tegen de intrekking van de erkenning van de FresQ en de...
Hof bevestigt uitspraak van Gerecht in FresQ zaak

Hof bevestigt uitspraak van Gerecht in FresQ zaak

In een arrest van 16 september 2013 oordeelde het Gerecht dat de Europese Commissie (Commissie) de ongeveer 21 miljoen euro die FresQ aan GMO-subsidie had ontvangen aan de communautaire financiering heeft kunnen onttrekken. Het Hof van Justitie (Hof) heeft in...