Hof: TenderNed is geen onderneming

Hof: TenderNed is geen onderneming

In een arrest van 7 november 2019 heeft het Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat TenderNed geen op zichzelf staande economische activiteiten verricht. De financiering van TenderNed door de Nederlandse overheid is bijgevolg niet onderworpen aan de staatssteunregels....