Commentaar op het Canon arrest

Commentaar op het Canon arrest

Uit het Canon arrest volgt dat een overname onder omstandigheden meldingsplichtig kan zijn nog voordat de feitelijke zeggenschap over een doelwitvennootschap (target) wordt verkregen. De casus en het arrest worden besproken in de blog: ‘Een concentratie kan tot stand...