Jessica en staatssteun gaan goed samen

Jessica en staatssteun gaan goed samen

In een besluit van 13 juli 2011 heeft de Europese Commissie (Commissie) vastgesteld dat de investeringen (equity) in stadsvernieuwingprojecten die het Verenigd Koninkrijk via een JESSICA Holding Fonds mogelijk wilde maken, in overeenstemming zijn met de...