Hof bevestigt uitspraak van Gerecht in FresQ zaak

Hof bevestigt uitspraak van Gerecht in FresQ zaak

In een arrest van 16 september 2013 oordeelde het Gerecht dat de Europese Commissie (Commissie) de ongeveer 21 miljoen euro die FresQ aan GMO-subsidie had ontvangen aan de communautaire financiering heeft kunnen onttrekken. Het Hof van Justitie (Hof) heeft in...