Wet markt en overheid: ACM publiceert lijst met economische activiteiten

Op grond van de Wet markt en Overheid (Wm&o) moeten overheden vier gedragsregels in acht nemen als zij economische activiteiten verrichten of laten verrichten door een aan hen gerelateerd overheidsbedrijf. In verband hiermee heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 27 februari 2014 een lijst met voorbeelden van economische activiteiten van overheden gepubliceerd.

Voorbeelden economische activiteiten

Bij de voorbeelden maakt de ACM onderscheid tussen gemeenten, provincies, waterschappen, departementen en zelfstandige bestuursorganen. De meeste activiteiten die worden opgesomd zijn welhaast vanzelfsprekend economisch van aard, zoals bijvoorbeeld de verhuur van vastgoed of de verpachting van grond. Er zit echter ook een aantal activiteiten tussen die op het eerste gezicht geen economisch karakter hebben, maar desalniettemin kwalificeren als een economische activiteit. Bijvoorbeeld het adviseren over cultureel erfgoed, het uitvoeren van keuringen, metingen en/of onderzoek. Ook het detacheren van ambtenaren (bijvoorbeeld belastingdeurwaarders uitlenen aan naburige gemeenten) is volgens de ACM economisch van aard. En wat te denken van het exploiteren van bioscopen in gemeentelijke culturele centra en het uitlenen van video’s, dvd’s en kunst door bibliotheken? Ook dit zijn economische activiteiten.

Aanpak

Overheden doen er goed aan om met de voorbeelden van de ACM in de hand intern na te gaan of zij met betrekking tot de door de ACM genoemde activiteiten in overeenstemming handelen met de Wm&o. Waarbij moet worden opgemerkt dat deze lijst niet uitputtend is. Dus ook los van de lijst doen overheden er goed aan kritisch naar hun activiteiten te kijken. Dit klemt temeer nu met ingang van 1 juli 2014 de Wm&o ook van toepassing is op bestaande situaties. De ACM heeft overheden onlangs opgeroepen de Wm&o in acht te nemen.

Voor sommige activiteiten kan het lastig zijn om de vier gedragsregels uit de Wet markt en overheid in acht te nemen. De openbare bibliotheek zal waarschijnlijk niet in staat zijn de integrale kosten door te berekenen in het kader van de verhuur van dvd’s. De integrale kosten hoeven echter niet worden doorberekend indien de openbare bibliotheek is belast met een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Het is dan zaak te controleren of de bibliotheek inderdaad met een dergelijke dienst is belast.

* foto van Alex Dudar via unsplash.com

Gerelateerde artikelen

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

ACM boete voor aannemer wegens prijslenen

De Autoriteit Consument en Markt (AMC) heeft in een besluit van 28 februari 2024 een aannemer beboet wegens prijslenen (ook wel ‘cover pricing’ genoemd). Het besluit is vooral lezenswaardig vanwege de wijze waarop de clementieregeling is toepast. Hoewel de ACM ten...

Lees meer

ZOEKEN

MIJN VAKGEBIED